Psycholog Biofeedback Oleśnica

Psycholog Oleśnica

EEG Biofeedback Oleśnica

  • Miejsca Google Social Ikona
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

                                                                                    

mgr Marta Lewandowska                   ul. Bratnia 7 lok. 301        

             psycholog                                56-400 Oleśnica               

                                                              tel. 600 055 224

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Terapia dzieci i młodzieży, terapia par, terapia rodzin,
trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowyc
h

psycholog oleśnica

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Psychologia dzieci i młodzieży, trudności wychowawcze, wsparcie w kryzysach życiowych, psychoedukacja rodziców, EEG Biofeedback

"W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość."

Albert Einstein